طراحی ساپورت مخازن پلی اتیلن

پایه و ساپورت مخازن پلی اتیلن این شرکت با سابقه بالغ بر ۱۰ سال در زمینه طراحی، اجرا و نصب ساپورت و کاور مخازن پلی اتیلن در حجم های مختلف در انواع زمینی و هوایی و انجام پروژه های متعددی از این دست، تخصص دارد. از جمله اجرای چندین مخزن ۲۰ متر مکعب در ارتفاع ۲۰ متری جهت شهرداری های قم، همچنین انواع مخازن در حجم های مختلف بصورت کاور شده و زمینی جهت شرکت های مختلفی از جمله صنایع شیمیایی و غذایی در رزومه کاری خود داشته و آمادگی ارائه قرارداد، طراحی و ساخت جهت هر نوع مصرقی با شرکت های مختلف می باشد.

ساپورت مخازن پلی اتیلن
طراحی ساپورت مخازن پلی اتیلن